ERP Yazılımı Nedir ?

/ERP Yazılımı Nedir ?

ERP Yazılımı Nedir ?

Rekabet ortamının zorlu şartlarda sınandığı günümüzde firmalar varlıklarını korumak için yeni ve modern çözümlere yönelmektedirler. Açılımı Enterprise Resource Planning olan ve Türkçe’ ye Kurumsal Kaynak Planlaması şeklinde geçen ERP  bu çözümlerden biridir. Üretim yapan firmalar, stoklardan maliyetlere dek firmanın bütün işlerini koordine etmek amacıyla ERP sistemlerini kullanmaktadırlar. ERP bir kurumun bütün bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik bölümlerin ortak veri paylaşımı sağlar. ERP yaklaşımında veri, tıpkı üretim işletmesine hammaddenin girip işlenip ürün olarak çıkması gibi, firmaya girer, değişik departmanlarda işlenip bilgiye dönüşür.

ERP kavramı ilk defa üretim çevrelerinde kullanılsa da, günümüzde bu kavram çok geniş bir anlam ifade etmektedir. İşletmelerin, iş alanları önemli değildir, satış , üretim yapan işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar veya varlığı olan diğer tüm kuruluşlar ERP sistemlerini kullanabilir.

ERP yazılımlarında bulunan modüller şöyledir;

·         Finans yönetimi,
·         Stok Yönetimi
·         İnsan Kaynakları Yönetimi,
·         Dış Ticaret Yönetimi ( İthalat ve İhracat )
·        Tedarik Zinciri Yönetimi (Satın alma)
·         Bütçe Yönetimi
·         Servis Yönetimi
·         Sabit Kıymetler Yönetimi (Demirbaş)
·         Kalite Yönetimi
·         Üretim Yönetimi
·         Maliyet Yönetimi
·         Depo Yönetimi
·         Bayi Yönetimi
·         Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Bu modüller, kullanıcının seçimine göre tek bir pakette toplanabilir. Kullanıcı istemediği modülleri satın almak zorunda değildir. Bir çok firma ERP’nin finans ve İK modüllerini satın alıp, ihtiyaç duyduğu zaman satın almak üzere diğer modülleri ayırabilir.

Üretimin ve geri kalan tüm süreçlerin yazılımsal destekle kontrol edilebilmesine olanak sağlayan ERP yazılımları birçok kolaylık tanımaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir;

·         Üretimin bütün süreçlerinde disiplin ve hız sağlanır,
·         Satıcılar ve müşteriler ile ilgili değerlemeler ve istatistikler yapılır,
·         Müşteri hizmetleri geliştirilir,
·         Tüm kaynakların en verimli olacak şekilde kullanımı sağlanır,
·         Firma içi ve firmalar arası iletişim sağlanır.
·         Değişken üretim koşullarına hızlı tepkiler verilir,
·         Stok kontrol faaliyetleri ile stoklar etkin olarak kontrol altına alınır,

 

Üretim yapan bir firmanın, üretim sürecini etkileyen süreçlere örnek olarak Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama, Ürün Tasarımı, Maliyet , Kapasite Planlama, gösterilebilir. Önemli olan bu süreçlerin, üretim süreciyle birlikte uyumlu ve entegre bir biçimde yönetilebilmeleridir. Bu uyumun ve entegrenin sağlanabilmesinde en büyük rolü bilgi teknolojileri oynamaktadır. Bilgi teknolojilerinde alınacak yolla üretim yönetim sistemleri de geliştirilecektir.

2019-04-02T12:11:16+03:00Aralık 6th, 2017|Genel|0 Comments

Leave A Comment