Hızlı Uygulama Geliştirme Teknikleri

//Hızlı Uygulama Geliştirme Teknikleri

Hızlı Uygulama Geliştirme Teknikleri

Yazılım geliştirme teknikleri içinde son dönemde sıklıkla kullanılan hızlı uygulama geliştirme teknikleri, yazılım geliştiricilerin rutin işlemler için zamandan tasarruf sağlayarak daha önemli işler için çalışmalarını hedef almaktadır. Kullanılan teknik, büyük ölçüde kodlama standardını da birlikte getireceği için hata riski büyük oranda azaltma gösterir.

Farklı alanlarda kullanılan bu teknikler ile dinamik veya sabit yapıda olmak üzere kodlama işleri otomatik olarak yapılmış olur. Bu şekilde birbirine yapısal manada çok benzeyen kodlamalar tekrar tekrar yapılmamış olur. Belirli bir ölçüye veya sabit davranıştaki nesneler için yalnızca nesnesel özelliklerine göre değişiklik gerektiren kodlamalarda nesne dışında kalan kodlamalar belirli standartlar ölçüsünde yapılmalıdır. Mesela, veri tabanındaki bir tablo için yazılımla konuşabilmesi için yazılması gereken sorgularda sütun ve tablo bilgileri dışında neredeyse tüm sorgular aynı veri tabanındaki diğer tablo için de aynıdır. Bunlar; veri yazmak, okumak, oluşturmak ve silmek gibi rutin kodlama gerektiren işlerdir. Kodlamaları her nesne için teker teker yapmak veya bu kodlamaları belirli kurallara,durumlara ve ölçülere göre otomatik biçimde oluşturmak söz konusu olduğu zaman büyük önem taşımaktadır. Çünkü yapılması gereken iş sadece rutin değil, bir yığın işlevin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda rutin işlerin otomatikleştirilip, zamandan tasarruf edilmesi gerekmektediir.

Hızlı uygulama geliştirme teknikleri içerisinde öne çıkan 2 önemli metot vardır. Bunlar bir defa oluşturulan veya gerektiğinde tekrar oluşturulan ve değişikliğe uyum gösteren tekniklerdir. Her iki yöntemin de eksileri ve artıları olmakla birlikte çözüm üretme noktasında bazı kolaylıkları ve riskleri de beraberinde getirirler. Bu bağlamda duruma göre biri tercih edilmeli veya her ikisi birden kullanılmalıdır.

Yazılım geliştirme altyapıları (framework); yazılımların vazgeçilmeyen unsurlarıdır. Özellikle veritabanı ile yazılımı konuşturma işlemleri için popüler şekilde kullanılan birçok altyapı mevcuttur.  Bu altyapılar özellikle veritabanı şemalarından faydalanarak temel veritabanı işlemleri olarak isimlendirilen CRUD (Create) oluşturur. Read (oku), Delete (Sil), Update (Güncelle) işlevlerini yerine getirmekle birlikte birçok işlevi ve esnekliği de beraberinde getirir. Kullanılan altyapının sağladığı esneklik ölçüsüne bakılarak rutin dışında kalan kodlama işlemleri için de aynı altyapı kullanılarak bazı geliştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu özel kodlama işleminin standardın dışında bir işlevin yazılıma kazandırılması zorunlu durumdadır. Bu bazen istatistiksel bir işlev olabileceği gibi bazen de özel bir güncelleme olabilir.

2019-04-16T09:45:06+03:00Aralık 6th, 2017|Genel|0 Comments