ODY Belgesi Nedir?

/ODY Belgesi Nedir?

ODY Belgesi Nedir?

Orta Düzey Yöneticilik Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmenliğinin açıklamış olduğu kriterlere uygun olarak, Ulaştırma Bakanlığından onaylı yeterlilik belgesine sahip, yurtdışı veya yurtiçi eşya, yük ve yolcu taşıyan firmalarda çalışan şef, idareci, operatör, müdür gibi görev, sorumluklara sahip kişilere verilen belgedir.

Yönetmeliğe göre, taşımacılık faaliyetleri için uygulanan mesleki yeterlilik eğitimini tamamlayıp sınavda başarılı olan veya kriterlere uygun olarak mesleki eğitimden muaf tutulan adaylara orta düzey yöneticilik belgesi verilmesini içermektedir.

Orta düzey yöneticiliğe uygunluk için bir takım şartlar aranmaktadır. Başvuru için istenen belgeler uluslararası ve yurtiçi yolcu, eşya taşıma faaliyet alanında mesleki yeterlilik belgesi başvurusu yapabilmek için dilekçe, başvuru sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi, belge ücretinin yatırıldığını gösteren dekont, adayın firmada çalıştığı süreci beyan eden SGK belgeleri, 4×6 boyutlarında 2 tane vesikalık fotoğraf,

Bakanlığın vermiş olduğu eğitim müfredatına uygun eğitimler almak ve bakanlığın düzenlediği periyotlarda sınavlara girerek belgeyi almaya hak kazanılır. Diğer bir yöntemde bakanlığın istediği kriterlere sahip olan kişilerin eğitme gitmeden, sınava girmeden tanınmış olan hakkı doğrudan almaktır.

Tüm belgeleri almak için çeşitli kriterler aranmaktadır. 25 Şubat 2003 tarihinden önce C, D, E ehliyetine sahip kişiler doğrudan bu belgeleri alma kriterlerine uygundur. Eğer kişi B sınıfı ehliyete sahip ise, 25 Şubat 2003 tarihinden önce bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmalıdır.

ODY belgelerini doğrudan almak için 25 Şubat 2006 tarihinden daha önce taşımacılık belgesine sahip firmalarda, istenilen belgelerin türüne uygun firma ve ya sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmak ve en az 3 sene yani 1080 iş günü SSK ve ya BAĞKUR’ lu olarak çalışmış olmak gereklidir. İstenilen formatta, bakanlık ve proje dosyasının doğru hazırlanması ve iletilmesi, hak kazanılması halinde belgenin alınması söz konusu.

ODY Belgeleri kendi içinde de çeşitlere ayrılır.

ODY-1, yolcu taşımacılığını uluslararası yapabilmek için
ODY-2, yurt içinde yolcu taşıma,
ODY-3, eşya-kargo ve benzeri için uluslararası taşımacılık,
ODY-4, yurt içinde yük, eşya, kargo taşımak için alınması gereken belgelerdir.

2019-04-02T12:11:17+03:00Aralık 5th, 2017|Genel|0 Comments

Leave A Comment