Etiket: tez danışmanı

Tez ve Akademik Danışman

Tezli yüksek lisans öğrencisinin okulu bitirebilmesi için tez sınavı ‘na girmesi ve tezle ilgili çalışmalarını ulusal ya da uluslararası hakemli en az bir dergiye veya ulusal ya da uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması gerekmektedir. Ayrıca bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekmektedir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer almaktadırlar.   Öğrencilerin…