Etiket: Yazılım Mühendislerinin Önemi

Yazılım Mühendislerinin Önemi

Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı otomotiv,bankacılık, telekomünikasyon vb. gibi sektörlerin, yazılım tasarımı ‘nı düzenleyen  ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişi yazılım mühendisidir. Hazırlanacak yazılımla müşteri ilişkilerini kurar ve müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda hazırlanacak yazılımın analizini yapıp tasarımını sağlar, programını yazıp, test eder, yazdığı programda eksiklik olursa düzeltir, yazılımı sorunsuz biçimde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini…