Yazılım Mühendislerinin Önemi

//Yazılım Mühendislerinin Önemi

Yazılım Mühendislerinin Önemi

Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı otomotiv,bankacılık, telekomünikasyon vb. gibi sektörlerin, yazılım tasarımı ‘nı düzenleyen  ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişi yazılım mühendisidir.


Hazırlanacak yazılımla müşteri ilişkilerini kurar ve müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda hazırlanacak yazılımın analizini yapıp tasarımını sağlar, programını yazıp, test eder, yazdığı programda eksiklik olursa düzeltir, yazılımı sorunsuz biçimde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini oluşturarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar ve mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.
 Yazılım Mühendisi olmak isteyenler,mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme  yeteneği olan, sabırlı,dikkatli,  ekip çalışmasına ayak uyduran, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.
Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır ve bazı projeleri için seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetim ile programcılar ve müşterilerle, yoğun bir şekilde iletişim halinde kalırlar.

Daha çok özel sektörde çalışmakla beraber, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğu için, parasal olarak çok sermayeye ihtiyaç duymadıklarından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezun olanlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev aldıkları için genel işleyişler ile ilgili tecrübe sahibi olurlar. Günümüzde birçok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

2019-04-16T09:45:06+03:00Aralık 6th, 2017|Genel|0 Comments